Apostlarna

ApostlarnaEn ny ljusskulptur i kozofiber är under färdigställande.

Erling Gustafsson Paper Art

Boken är klar!

MER ÄN FEM ÅRS ARBETE,
ÖVER 10 000 ARK HANDFORMADE PAPPER,
RESOR TILL JAPAN,
OCH SEDAN TRYCKT I OLIKA KONSTGRAFISKA TEKNIKER
I 99 EXEMPLAR.

BOKEN ÄR KLAR!

bok

Efter drygt fem års arbete är nu boken bunden för hand. Och klar. Handformning av över 10.000 ark papper i fl era olika kvalitéer. Tryckning av 17 grafi ska bilder och 3 original i pulp painting och marmoreringar.

Infärgning med Kaki-shibu av kozopapper till bokens pärmar. Det har varit en mycket spännande resa men också tålamodsprövande.

Ytterligare har det blivit en presentation av tidigare verk. Också den på handformat papper som tryckts med laser och inkjet. Arbetet är också dokumenterat som film på en DVD. Allt liggande i en kasett klädd med kozopapper.

Jag har arbetat med grafi k sedan slutet av 1970-talet och lite senare börjar jag att forma mina första ark papper med hjälp av Lessebo handpappersbruk.

Under årens gång har jag sedan byggt upp ett fungerande pappersbruk i miniatyr som nu finns i det hus som jag och min hustru lever i sedan 1999.